Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Konkurs Literacki – KARTKA Z PAMIĘTNIKA MOICH DZIADKÓW

380494780_646591717614817_8467598982816344875_n

Ustalenia wstępne:

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła”
w Szopie. Jego adresatem są uczniowie z klas I-VIII.

Cele:

 rozwijanie umiejętności literackich

 uwrażliwianie na bogactwo i piękno języka ojczystego

 zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu

 poznawanie historii i zachęcanie do jej samodzielnego zdobywania

Zasady: więcej…

 konkurs trwa od 27 października 2023 r.