Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Konkurs wiedzy o Starym Testamencie

pismo święte

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O STARYM TESTAMENCIE

 

Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła w Szopie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas  IV, V, VI, VII i VIII.

Termin konkursu: 22 styczeń 2024 r.

Cele konkursu:… więcej…

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy biblijnej;
Kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej wartości postaw w oparciu o poznane prawo Boże;
Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary;
Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań;
Promowanie osiągnięć uczniów.