Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Alicja Bukała (Brzeska)

Alicja Bukała

Rok szkolny 1985/86. Nauczanie początkowe. Następnie przeniosła się do szkoły w Jelonku. Obecnie nie pracuje w zawodzie nauczyciela. Mieszka w Rukosinie k. Tczewa.… więcej…

Alicja Walkusz

Alicja Walkusz

Od roku szkolnego 1.091985 r. do 31.08.1989 r. Absolwentka studiów wyższych z pedagogiki wczesnoszkolnej. W Szopie uczyła biologii, historii, wychowania fizycznego, prowadziła drużynę harcerską „Biedronki” zaś w młodszych klasach matematykę oraz środowisko społeczno – przyrodnicze. Obecnie pracuje w ZS w Gowidlinie gdzie jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.… więcej…

Henryka Walkusz

Henryka Walkusz

Od 1.09.1984 r. do 31.08.1993 r. Przeniosła się z SP w Kamienicy Królewskiej. Wykształcenie średnie pedagogiczne. Uczyła plastyki, pracy techniki, muzyki, wychowania obywatelskiego oraz prowadziła zajęcia z wychowania przedszkolnego. Obecnie nie pracuje w zawodzie nauczyciela. Mieszkanka Wygody k. Sierakowic.

 … więcej…

Mirona Rafalska (Lejk)

Mirona Rafalska

Od 1.09.1982 r. do 31.08.2004 r. Wykształcenie wyższe – UG – edukacja wczesnoszkolna. W Szopie prowadziła zajęcia z wychowania komunikacyjnego, technikę oraz kształcenie zintegrowane. Obecnie pracuje w ZS w Tuchlinie gdzie prowadzi zajęcia w najmłodszych klasach.… więcej…

Irena Warmowska (Gojtowska)

Irena Warmowska

Od 12.01.1982 r. – 31.08.1985 r. Absolwentka LR w Żukowie (1981). Bezpośrednio po liceum rozpoczyna pracę w szkole. Obecnie wykształcenie wyższe – historia oraz PS wychowania fizycznego. W Szopie uczyła języka rosyjskiego, biologii, geografii, zpt, oraz podczas urlopu zastępowała panią Ewę Warmowską w zerówce.… więcej…

Wioletta Kuchta (Radomska)

Wioletta Kuchta

Od 10.09.1981 r. do 31.08.1985 r. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie historii oraz dodatkowo wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. W szkole prowadziła zajęcia z wychowania fizycznego oraz historię. Obecnie pracuje w Gimnazjum w Sierakowicach i prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.… więcej…