Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Regina Czaja (Furman)

Regina Czaja

Rok szkolny 1969/70. Absolwentka LP w Lęborku. Później kończy Wydział Humanistyczny na UG w zakresie nauczania początkowego. W Szopie prowadzi zajęcia w klasie III oraz historię w starszych klasach. Od 1.09.1970 r. przeniosła się do Borzestowa i pracuje tam do 2005 r.… więcej…

Teresa Majkowska

Teresa Majkowska

Od 1.09.1968 r. – pierwsza praca. Od 1.09.1970 r. przeniosła się do Załakowa. Absolwentka LP w Lęborku. Siostra Haliny Majkowskiej.… więcej…

Bożena Skierka

Bożena Skierka

Od roku szkolnego 1966/67. Absolwentka LP w Żukowie, SN – filologia rosyjska, UG – filologia rosyjska, studiów podyplomowych z edukacji regionalnej i języka rosyjskiego. Przeniesiona z Mojusza. Uczyła: geografii, języka rosyjskiego, zajęć praktyczno – technicznych, wychowania plastycznego, języka polskiego oraz opiekowała się Szkolnym Kołem Przyjaźni, kołem gospodyń, Spółdzielnią Uczniowską, SKO, PCK, prowadziła teatrzyk kukiełek oraz prowadziła zajęcia w klasach I-III.… więcej…

Krystyna Jóskowska

Krystyna Jóskowska

Od roku szkolnego 1965/66. Absolwentka LP w Żukowie. Przeniesiona z Puzdrowa. Uczyła: języka polskiego, matematyki, wychowania plastycznego, wychowania muzycznego, zajęć praktyczno – technicznych, historii, geografii oraz opiekowała się Szkolnym Kołem Przysposobienia Spółdzielczego. Później z mężem Jerzym przenosi się do Tuchlina i pracuje tam do 1974 r.… więcej…

Jerzy Jóskowski

Jerzy Jóskowski

Absolwent LO w Kartuzach. Ukończył również biologię na SN w Toruniu. Nauczyciel w szkole w Szopie w latach 1963-1968. Przeniesiony ze szkoły w Tuchlinie. Uczył: biologii, historii, geografii, języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego. Prowadził szkolne koło sportowe, PCK, LOP.… więcej…

Dorota Młyńska

Dorota Młyńska

Od roku szkolnego 1963/64. Żona kierownika szkoły. Absolwentka LO w Kartuzach, SN w Gdańsku na kierunku fizyka oraz UG na kierunku fizyka (1980 r.). Przeniesiona z Kamienicy Królewskiej. Uczyła: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, rysunku, śpiewu. Prowadziła również bibliotekę, SKO oraz Spółdzielnię Uczniowską.… więcej…