Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Maria Kostuch

Maria Kostuch

Od 1.09.2007 r. Nauczycielka muzyki, rytmiki, plastyki i zajęć artystycznych w „Małej Szkole” i Gimnazjum w Szopie. W 2003 roku ukończyła studia wyższe w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej na kierunku Wychowanie Muzyczne uzyskując tytuł magistra. W 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku – dyrygentura chóralna.… więcej…

Małgorzata Michałowska – Dąbrowska

Małgorzata Michałowska

Absolwentka UG na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie wczesnej edukacji i przygotowania do życia w rodzinie. Od 1.04.2007 r. do sierpnia 2009 r. nauczyciel w oddziale dla dzieci 3-5 lat. Mieszka w Niestępowie.… więcej…

Mirosława Lejkowska

Mirosława Lejkowska

Nauczyciel mianowany z ponad 22 letnim stażem pracy w charakterze nauczyciela nauczania początkowego. Nauczyciel emerytowany (od 2007 r.). W czasie kariery nauczyciela pracowała w szkołach w Pomieczyńskiej Hucie oraz Szarłacie. Mieszka w Pomieczyńskiej Hucie. W Szopie od 1.01.2007 d0 19.06.2010 r.… więcej…

Urszula Baska

Urszula Baska

Absolwentka UG w Gdańsku w zakresie nauczania początkowego. Nauczyciel emerytowany. Nauczyciel mianowany. W szkole zastępuje nasze panie, które są na urlopach lub zwolnieniach. Przed przejściem na emeryturę (1999 r.) pracowała w szkołach w: Łączynie, Borowym Lesie, Tuchlinie i Podjazach. Mieszka w Sierakowicach.… więcej…

Sabina Lejk

Sabina Lejk

Od 1.09.2006 r. Absolwent filologii polskiej oraz pedagogiki ogólnej na PAP w Słupsku. W szkole uczy języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzi bibliotekę i kronikę szkolną. Mieszka w Sierakowicach.… więcej…

Sylwia Porębska

Sylwia Porębska

W Szopie zatrudniona od 1.09.2006 r. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Teologiczny, Kształcenie Zintegrowane (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Gdańskim i Wychowanie do życia w rodzinie (Kurs kwalifikacyjny). Prowadzi religię, kółko gry na gitarze i kółko teatralne. Nauczyciel dyplomowany.… więcej…