Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Janina Mielewczyk

Janina Mielewczyk

Od 1.11.2004 r. do 14.10.2005 r. Absolwentka KUL w Lublinie. Nauczyciel religii. Obecnie pracuje w SP w Sierakowicach. Mieszka w Sierakowicach.

 … więcej…

Emilia Maszke

Emilia Maszke

Od 1.09.2005 r. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – politologia oraz UG – filologia polska. W roku szkolonym 2005/06 prowadziła zajęcia z języka polskiego. Pracuje obecnie w SP w Puzdrowie.… więcej…

Renata Brzezińska

Renata Brzezińska

Rok szkolny 2004/05. Absolwentka UG w Gdańsku na Wydziale Filologiczno – Historycznym w zakresie filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz PS w zakresie bibliotekoznawstwa. U nas uczyła języka polskiego. Obecnie nauczyciel w ZSA w Sierakowicach.… więcej…

Alicja Markowska

Alicja Markowska

Rok szkolny 2004/05. Absolwentka AWFiS w Gdańsku. Nauczyciel wychowania fizycznego.… więcej…

Ewelina Cierocka (Rybiałek)

Ewelina Rybiałek

Od 15.09.2004 r. do 06. 2010 r, absolwentka filologii germańskiej na PAP w Słupsku. W szkole uczyła języka niemieckiego. Pracowała również w SP w Mirachowie i ZS w Gowidlinie. Obecnie pracuje w branży budowlanej.… więcej…

Ewa Gwiazda (Dziubak)

Ewa Gwiazda

Od 1.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Absolwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego PAP w Słupsku, kierunek – biologia na oraz PS w zakresie przyrody oraz nauczania zintegrowanego. W szkole uczyła przyrody. Obecnie mieszka w Lęborku.… więcej…