Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Halina Majkowska

Halina Majkowska

Od 1.09.1982 r. do 31.08.2004 r. Wykształcenie wyższe magisterskie – UG – geografia oraz PS w zakresie przyrody i wychowania fizycznego. W szkole w Szopie uczyła geografii, języka rosyjskiego, języka polskiego, przyrody, wychowania fizycznego i języka kaszubskiego. Pełniąca obowiązki od 1.09.2002 r.… więcej…

Jarosław Jóskowski

Jaroslaw Jóskowski

Absolwent UMK w Toruniu na kierunku – chemia oraz PS matematyki z informatyką na UG, kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczyna w Tuchlinie (1.09.1992 r. – 31.08.1997 r.). W Szopie od 1.09.1997 r. do 31.08.2002 r., gdzie pełni funkcję dyrektora szkoły.… więcej…

Józef Witos

Józef Witos

Pracę w Szopie rozpoczyna od roku szkolnego 1970/71. Przeniesiony ze szkoły w Lisich Jamach. Uczył: fizyki, chemii, matematyki, muzyki, zpt i wychowania fizycznego. Dyrektorem szkoły zostaje 1.09.1975 r. i pełni tę funkcję do 31.08.1997 r. przechodząc na emeryturę. Najdłużej urzędujący dyrektor szkoły w Szopie.… więcej…

Brunon Skierka

Brunon Skierka

W Szopie od roku szkolnego 1962/63. Kierownik od roku szkolnego 1970/71. Absolwent LO w Kartuzach. Po ukończeniu kursu pedagogicznego w Tczewie pracował jako nauczyciel w Pierszczewie, Nowej Wsi i Przewozie. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Szopie. Uczył: języka polskiego, historii, biologii, matematyki, rysunku, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego, prac ręcznych oraz prowadził harcerstwo, spółdzielnię uczniowską, Szkolne Koło Odbudowy Stolicy, szkolne koło sportowe.… więcej…

Jerzy Młyński

Jerzy Młyński

W Szopie od 1.09.1961 r. Absolwent SN w Gdańsku na kierunku matematyka z fizyką oraz UG na kierunku fizyka (1980 r.). Przeniesiony do szkoły w Szopie ze szkoły w Kamienicy Królewskiej. Uczył: fizyki, chemii, matematyki, wychowania fizycznego, języka rosyjskiego, prac ręcznych, geografii, biologii, historii, rysunku i śpiewu.… więcej…

Stanisław Bronk

Stanislaw Bronk

W Szopie od 1.08.1958 r. Zakłada pierwszą szkolną kronikę, która przetrwała do dnia dzisiejszego. To On dokonuje odbudowy zniszczonej szkoły (ceglanej). Uczy głównie matematyki. Od 1.09.1961 r. przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły w Pępowie (do 1972 r.). W październiku tegoż roku zostaje Naczelnikiem Gminy (obecnie to stanowisko nazywamy wójtem) i pełni je przez 9 lat.… więcej…