Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Beata Wica – Deik

Beata Wica - Deik

Od 1.09.2002 r. do 31.01.2003 r. na zastępstwie za panią Jadwigę Grabowską. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. W szkole uczyła języka polskiego, historii oraz prowadziła kółko polonistyczne. Obecnie pracuje w Gimnazjum w Sierakowicach na stanowisku nauczyciela bibliotekarza oraz w Zaocznym Liceum Ponadgimnazjalnym gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego.… więcej…

Iwona Kolka

Iwona Kolka

W Szopie od 1.09.2001 r. do 30.06.2003 r. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel języka niemieckiego. Obecnie pracuje w SP w Mojuszu gdzie uczy języka niemieckiego i języka angielskiego.… więcej…

Jadwiga Grabowska

Jadwiga Grabowska

Od 1.09.2001 r. do 31.08.2004 r. Wykształcenie wyższe – filologia polska WSP w Słupsku oraz PS z historii. W Szopie uczyła języka polskiego, historii oraz prowadziła samorząd uczniowski. Obecnie pracuje w Gimnazjum w Sierakowicach – uczy języka polskiego i historii. Mieszkanka Sierakowic.… więcej…

Elżbieta Tandek

Elżbieta Tandek

W szkole w Szopie od 1.09.1999 r. do 31.08.2003 r. Nauczyciel nauczania początkowego. Obecnie pracuje w Przedszkolu w Sierakowicach.… więcej…

Marzanna Breza

Marzanna Breza

Absolwentka teologii ogólnej na UKSW w Warszawie oraz PS w zakresie wychowania fizycznego na AWFiS w Gdańsku. W Szopie rozpoczęła pracę jako katechetka 10.02.1997 r. i uczyła do 31.08.2004 r. Obecnie pracuje w SP w Jelonku. Mieszkanka Sierakowic.… więcej…

Beata Sildatk (Kuczkowska)

Beata Sildatk

Od 1.09.1994 r. (z przerwą od 31.08.1997 r. – 21.10.2005 r.) do 2006 r. Nauczyciel religii oraz biologii. Jej macierzystą placówką jest SP w Mojuszu gdzie obecnie prowadzi zajęcia z religii oraz wychowania fizycznego. Mieszkanka Sierakowic.… więcej…