Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.” P. Coelho

images

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi…

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia pani Weronice Reuter i Rodzinie z powodu śmierci ukochanego Taty. Nasze serca są bliskie Waszym sercom.

                                                         Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta

więcej…

Spotkanie rodziców z dyrektorem, 15.09.2022 – 18.00

Dzień dobry, zapraszam na spotkanie o godz. 18.00. Omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem szkoły. Bezpośrednio po tym spotkaniu odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami. Poniżej podaje link do spotkania. Spotkanie nie wymaga posiadania konta w Teamsach.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFhMWUyMDgtYTNlMy00YTdkLTgwOTYtOTdlMDYxNWZjM2U4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22736e94c7-ba01-4f50-b6f5-e96271f3143c%22%2c%22Oid%22%3a%226e38e61d-cc69-4a12-8edf-44dea245cbb1%22%7d

Zapraszam.… więcej…

Plan lekcji i plan dowozów od 12.09.2022 r.

1 klasa

Poniżej przedstawiam plan lekcji oraz plan dowozów od 12.09.2022 r. To nie był łatwy plan do ułożenia z uwagi na trudną dostępność nauczycieli do nas dojeżdżających i brak nauczycieli na rynku pracy. Na chwilę obecną na długotrwałym zwolnieniu lekarskim przebywa nauczyciel chemii i informatyki.… więcej…

Konrad Gruchała z Łączek – bohater września 1939 roku

1

KONRAD GRUCHAŁA – Łączki
W ten szary niedzielny dzień warto usiąść z dziećmi i przybliżyć im historię bohatera z Łączek, który w pierwszych dniach września 1939 r. walczył na Kępie Oksywskiej. To historia warta czasu i utrzymania w pamięci dla kolejnych pokoleń.… więcej…