Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Rodzinny konkurs na palmę wielkanocną

R E G U L A M I N  KONKURSU

 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie.

2. Przedmiotem konkursu jest rodzinne wykonanie palmy wielkanocnej
w formie przestrzennej z ekomateriałów, surowców wtórnych, materia-łów pochodzenia naturalnego oraz ozdób wykonanych własnoręcznie.

3. Ocenie będzie podlegać estetyka, włożony wkład pracy, zgodność z tematyką, pomysłowość.

4. Cele konkursu:
- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
- rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
- zachęcanie uczniów do organizowanie wolnego czasu w gronie rodzinnym;
- przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu jak i zachęcanie do szlachetnego współzawodnictwa.

5. Każdy uczestnik (rodzina) może wykonać jedną prace według własnego pomysłu. Nie ma ograniczeń co do wielkości palm. Prace powinny być opatrzone metryczką: imię, nazwisko, klasa, imiona rodziców (dane wszystkich uczestników). Termin oddania prac 27.03.2023 r. Wystawa wszystkich prac będzie miała miejsce na głównym holu szkoły, prace zostaną uczniom zwrócone
dniu 31.03.2023 r., przed Niedzielą Palmową.

7. Prace oddajemy do pani Weroniki, Sabiny bądź Lucyny.

Zapraszamy!