Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny „Moje wielkanocne zwierzątko”

R E G U L A M I N

1.    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie.
2.    Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie zwierzątka wielkanocnego w formie przestrzennej,
tj.: baranka, zajączka lub kurczaka, jako symbol kojarzony z wiosną i Świętami Wielkanocnymi. Dopuszczalna jest niewielka pomoc rodziców. Prace muszą być czytelnie opisane – imię i nazwisko dziecka, klasa, grupa przedszkolna. Technika wykonania pracy dowolna.
3.    O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: estetyka wykonania, włożony wkład pracy, pomysłowość, różnorodność wykorzystanych materiałów, ogólny wyraz artystyczny.
4.    Cele konkursu:
•    kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
•    rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz talentów plastyczno -technicznych,
•    wspieranie twórczości dziecięcej,
•    wzmacnianie więzi rodzinnych oraz zachęcanie do spędzania czasu wspólnie z rodzicami,
•    poszukiwanie oryginalnych rozwiązań plastycznych.

5.    Konkurs zostaje podzielony na 3 kategorie wiekowe:
-    I kategoria: grupy przedszkolne, zerówka;
-    II kategoria: klasy I-III;
-    III kategoria: klasy IV-VIII;
6.    Każdy uczestnik może wykonać jedną prace, dowolną techniką, według własnego pomysłu. Termin oddania prac do 22.03.2024 r.
7.    Wystawa wszystkich prac będzie miała miejsce na głównym holu szkoły. Prace zostaną uczniom zwrócone przed Świętami Wielkanocnymi.
8.    Wszyscy uczestnicy konkursy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu pt. “Moje wielkanocne zwierzątko”. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.
9.    Prace oddajemy do Pani Weroniki bądź Pani Sabiny.