Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Informacja dla organizacji pozarządowych – DEBATA

Pragniemy zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Sierakowice (mających siedzibę na terenie gminy), do czynnego włączenia się w wybór pytań dla kandydatów na Wójta Gminy Sierakowice. Debata odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 18.00.

Formularz pytań do kandydatów dostępny jest tutaj:

https://forms.office.com/e/sANuyx9C4d

Zadaniem delegowanego przedstawiciela organizacji pozarządowej – po 1 osobie/organizacje – będzie wybór po maksymalnie 1 pytaniu dla dwóch kandydatów z otrzymanej puli pytań wcześniej zapisanych w formularzu internetowym. Wybrane pytania trafią do pojemników, z których każdy z kandydatów podczas debaty wylosuje po 5 pytań i na nie odpowie. Zanim dane pytanie trafi do kandydata, będzie weryfikowane pod względem treści w zakresie nie naruszania prywatności danego kandydata. Pytania naruszające prywatność nie zostaną umieszczone  w pojemnikach z pytaniami. Przedstawiciele organizacji nie mogą sami wymyślać pytań w sali, a jedynie dokonać wyboru pytań z tych już złożonych w formie elektronicznej.

Jeżeli dana organizacja jest zainteresowana lub nie jest zainteresowana wyborem pytań i później uczestnictwem przedstawiciela w debacie, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej:

https://forms.office.com/e/pMtQvyyYPk

Osoba wyznaczona przez organizację musi posiadać, albo pisemne upoważnienie od swojej organizacji albo pieczątkę organizacji. Wyznaczone osoby powinny stawić się o godz. 16.00 w Małej Szkole w Szopie. Zostaną zaproszone na salę z dostępem do toalety. Zostaną poproszone o odłożenie urządzeń telekomunikacyjnych na stół i nie mogą korzystać z tych urządzeń do 18.00. Tam otrzymają wydrukowany pakiet wszystkich pytań do kandydatów. Z tego zestawu wybiorą po maksymalnie jednym pytaniu do każdego z kandydatów i przekażą ten fakt osobie prowadzącej. Przedstawiciele organizacji do godz. 17.55 nie wychodzą z sali gdzie wybierali pytania. To od przedstawicieli organizacji pozarządowych zależy czy debata będzie miała sens, a wybrane przez nich pytania pozostaną nieznane do rozpoczęcia debaty kandydatom. Prosimy zatem o odpowiedzialność w tym zakresie.

Pytanie o tej samej treści może trafić tylko raz do pojemnika na pytania tak, aby każde z pytań tam umieszczonych miało takie samo prawdopodobieństwo na wybór.

Jeżeli np. 2 (lub więcej) organizacje pozarządowe wybiorą to samo pytanie to organizacja, która jako druga i kolejna zgłosi wybór takiego pytania zostanie poproszona o wybór innego pytania dla danego kandydata. Będzie mogła wtedy wybrać inne pytanie, lub nie dokonać wyboru innego pytania dla kandydata.

Podczas debaty dla każdego z przedstawicieli organizacji pozarządowych (po 1 osobie) przewidziano miejsce na sali. Wylosowane przez kandydatów pytania odczytywać będzie osoba prowadząca debatę. Rola przedstawicieli organizacji pozarządowych kończy się na wyborze pytań. Podczas debaty nie przewidziano także pytań z sali. Będą tylko odpowiedzi na 5 wylosowanych pytań przez samych kandydatów oraz w kolejnej rundzie po 3 potania zadane sobie nawzajem przez kandydatów.

Zapraszamy do czynnego udziału w wyborze pytań i debacie!

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt:

Przemysław Łagosz, tel. 500 298 217 lub na lagosz@wp.pl