Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Emila Janneck

Emila Janneck

Jestem absolwentką PAP w Słupsku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (licencjat) oraz GWSH w Gdańsku na kierunku pedagogika ogólna (magister). Pracę w szkole rozpoczęłam w 2009 r. jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. W „Małej Szkole” w Szopie pracuję od stycznia 2011 r.… więcej…

Karolina Neubauer (Korda)

Karolina Neubauer

Nauczycielka języka niemieckiego. Ukończyłam Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego w zakresie filologii germańskiej (licencjat) oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w zakresie filologia germańska, metodyczna (magister). W „Małej Szkole” od roku szkolnego 2010/2011.… więcej…

Emilia Plichta (Kluwe)

Emilia Kluwe

Mieszkanka Kamienicy Szlacheckiej. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie wychowawca klasy III. Absolwentka 3- letnich studiów licencjackich w Ateneum – Szkole Wyższej na Wydziale Studiów Edukacyjnych o specjalności wczesna edukacja i logopedia oraz 2- letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności pedagogika edukacji wczesnoszkolnej.… więcej…

Zofia Myszka

Zofia Myszka

Od 1.09.2007 r., logopeda, nauczyciel dyplomowany. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach. Absolwentka Nauczania Zintegrowanego w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie/2011r./studiuje Wczesną Interwencję Logopedyczną w Katedrze Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszka w Mirachowie.… więcej…

Maria Peplińska

Maria Peplińska

Absolwentka UG na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym w zakresie matematyki oraz podyplomowych studiów z zakresu informatyki. W Szopie od 1.09.2007 r. uczy matematyki. Jej macierzystą placówką jest SP w Mojuszu. Nauczyciel dyplomowany. Mieszka w Sierakowicach.… więcej…

Magdalena Rompa (Grzenkowicz)

Magdalena Rompa

Absolwentka PAP w Słupsku na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz PS w zakresie logopedii szkolnej. Obecnie podjęłam studia podyplomowe z j. kaszubskiego w Bytowie. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym ”Mała Szkoła” w Szopie pracuję od 01.09.2007 r. Prowadzę zajęcia w zerówce oraz kółko regionalne w klasach 0-VI.… więcej…