Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE

This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Barbara Grad

Barbara Grad

Absolwentka WSP w Słupsku, KT w Lęborku oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu przyrody i bibliotekoznawstwa. W szkole uczyła przyrody. Jej macierzystą placówką jest SP w Mojuszu. Mieszka w Mojuszu.… więcej…

Bożena Obel

Bożena Obel

Absolwentka UG Wydziału Humanistycznego, kierunek – pedagogika opiekuńcza oraz PS: Edukacji Regionalnej i Alternatywnej, kształcenia zintegrowanego; kursu kwalifikacyjnego z przyrody. Nauczyciel dyplomowany. W szkole w Szopie uczyła przyrody. Jej macierzystą placówką jest SP w Mojuszu. Mieszka w Mojuszu.… więcej…

Janina Mielewczyk

Janina Mielewczyk

Od 1.11.2004 r. do 14.10.2005 r. Absolwentka KUL w Lublinie. Nauczyciel religii. Obecnie pracuje w SP w Sierakowicach. Mieszka w Sierakowicach.

 … więcej…

Emilia Maszke

Emilia Maszke

Od 1.09.2005 r. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – politologia oraz UG – filologia polska. W roku szkolonym 2005/06 prowadziła zajęcia z języka polskiego. Pracuje obecnie w SP w Puzdrowie.… więcej…

Renata Brzezińska

Renata Brzezińska

Rok szkolny 2004/05. Absolwentka UG w Gdańsku na Wydziale Filologiczno – Historycznym w zakresie filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz PS w zakresie bibliotekoznawstwa. U nas uczyła języka polskiego. Obecnie nauczyciel w ZSA w Sierakowicach.… więcej…

Alicja Markowska

Alicja Markowska

Rok szkolny 2004/05. Absolwentka AWFiS w Gdańsku. Nauczyciel wychowania fizycznego.… więcej…