Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w SZOPIE
This movie requires Flash Player 9
Szopa na mapie

Konkurs wiedzy o Starym Testamencie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O STARYM TESTAMENCIE

 

Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła w Szopie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas  IV, V, VI, VII i VIII.

Termin konkursu: 22 styczeń 2024 r.

Cele konkursu:

 •  Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy biblijnej;
 • Kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej wartości postaw w oparciu o poznane prawo Boże;
 • Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary;
 • Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • Promowanie osiągnięć uczniów.

Zasady uczestnictwa:

Uczeń przystępuje do rozwiązania testu z krótką odpowiedzią. Czas trwania: 45 minut. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej indywidualnie liczby punktów.

Literatura, zakres materiału: Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego Testamentu (Księga Rodzaju i Księga Wyjścia)

 1. Stworzenie Świata Rdz 1, 1 – 2, 4a
 2. Stworzenie Człowieka Rdz 2, 4b – 25
 3. Kain i Abel Rdz 4, 1 – 16
 4. Wieża Babel Rdz 11, 1 – 9
 5. Bóg powołuje Abrama 12, 1 – 13, 18
 6. Jakub i Ezaw Rdz 27, 1 – 45
 7. Mojżesz i krzak gorejący Wj, 3, 1 – 22
 8. Wędrówka po pustyni Wj 16, 1 – 19, 25.

Więcej informacji u Pani Magdaleny Płotki.